دستگاه دوخت ریلی اتوماتیک سنگین

کد محصول: ks - 1680 دسته :

دستگاه دوخت ریلی اتوماتیک سنگین

جهت دوخت کیسه های ضخیم و سنگین مناسب می باشد.

قابلیت تنظیم ارتفاع میز دستگاه

قابلیت تنظیم سرعت دستگاه با توجه به ضخامت کیسه

عرض دوخت ۱۵ میلیمتر

حداکثر بارگذاری ۱۵ کیلوگرم

فیلم نحوه کارکرد دستگاه دوخت ریلی اتوماتیک سنگین

دستگاه دوخت ریلی اتوماتیک سنگین

جدول ریلی اتوماتیک سنگین

فیلم نحوه کارکرد دستگاه دوخت ریلی اتوماتیک سنگین